Nasz sklep na allegro.pl
Kursy specjalistyczne dla branży energetyki wiatrowej /GWO/

Kursy specjalistyczne dla branży energetyki wiatrowej /GWO/

Global Wind Organisation jest organizacją zrzeszającą producentów i operatorów turbin wiatrowych. Jej celem jest rozwój bezpiecznego środowiska pracy w branży energetyki wiatrowej. Członkowie tej organizacji dzielą się informacjami nt. występujących zagrożeń i ryzyka w miejscu pracy, tworząc standardy szkoleniowe, które poprawiają bezpieczeństwo i budują środowisko wolne od urazów.

Zakres tematyczny kursów pierwszej pomocy GWO:

·         bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia (zagrożenia związane z sektorem energetyki wiatrowej);

·         aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy (światowe i europejskie prawo oraz wytyczne ERC/AHA);

·         identyfikacja stanu zagrożenia życia i zdrowia;

·         schemat postępowania w sytuacji nagłego zdarzenia na terenie farmy wiatrowej (środowisko pracy w turbinie wiatrowej);

·         łańcuch przeżycia, ocena poszkodowanego wg. schematu „C” A-B-C;

·         podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz użycie defibrylatora AED;

·         urazy w sektorze energetyki wiatrowej oraz wykonywanie badania urazowego;

·         wykorzystanie dostępnego sprzętu ratowniczego w symulowanych scenariuszach.

Szkolenia GWO dedykowane są dla osób, które swoją karierą zawodową wiążą z branżą energetyki wiatrowej, szczególnie w przypadku chęci uczestnictwa w budowie, obsłudze lub serwisie turbin wiatrowych na lądzie bądź na morzu.

Kursy pierwszej pomocy GWO dzielimy na:

·         FA (First Aid) - kurs podstawowy pierwszej pomocy

·         FAR (First Aid Refresher) - kurs „odświeżający” zdobytą wiedzę na kursie FA (odbywa się co dwa lata od ukończenia kursu podstawowego)

·         EFA (Enhanced First Aid) - zakres szkolenia obejmuje tematykę szkolenia FA oraz m.in. podawanie leków przeciwbólowych, udrażnianie dróg oddechowych w zaawansowany sposób, wentylację za pomocą worka samorozprężalnego, czy telekonsultację medyczną.

·         EFAR (Enhanced First Aid Refresher) - kurs „odświeżający” zdobytą wiedzę na kursie EFA (odbywa się co dwa lata)

Celem każdego z wymienionych kursów jest zdobycie kwalifikacji niezbędnych do bezpiecznego udzielania pomocy i błyskawicznego reagowania w nagłych zachorowaniach i wypadkach, stanowiących stan bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników w środowisku turbin wiatrowych.

https://dasmedacademy.pl/Kursy-specjalistyczne.html

#DASMED_Team