Nasz sklep na allegro.pl
Kursy specjalistyczne dla branży energetyki wiatrowej /GWO/

Kursy specjalistyczne dla branży energetyki wiatrowej /GWO/

Kursy GWO /FA, FAR, EFA, EFAR/

Prowadzone we współpracy z certyfikowanym ośrodkami szkoleniowymi: European Wind Academy oraz Global Wind Service Academy wg. standardu Global Wind Organization.

Kursy przeznaczone dla sektora energetyki wiatrowej - technicy turbin wiatrowych (instalacja i serwis).

Zakres tematyczny:
  • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia (zagrożenia związane z sektorem energetyki wiatrowej);
  • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy (światowe i europejskie prawo oraz wytyczne ERC/AHA);
  • identyfikacja stanu zagrożenia życia i zdrowia;
  • schemat postępowania w sytuacji nagłego zdarzenia na terenie farmy wiatrowej (środowisko pracy w turbinie wiatrowej);
  • łańcuch przeżycia, ocena poszkodowanego wg. Schematu „C” A-B-C;
  • podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz użycie defibrylatora AED;
  • urazy w sektorze energetyki wiatrowej oraz badanie urazowe;
  • wykorzystanie dostępnego sprzętu ratowniczego w symulowanych scenariuszach.