Nasz sklep na allegro.pl
Kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom

Kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom

Kurs podstawowy

Szkolenie dedykowane rodzicom, opiekunom, a także pracownikom żłobków, przedszkoli, czy szkół podstawowych. Tematyka szkolenia składa się z postępowania w najczęstszych stanach zagrożenia życia i zdrowia, a także w urazach, które mogą zdarzyć się podczas opieki nad dzieckiem.

Czas trwania: 6h

Zakres tematyczny:
 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy;
 • bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia;
 • wzywanie służb ratowniczych;
 • ocena stanu poszkodowanego dziecka;
 • pozycja bezpieczna;
 • ciało obce w drogach oddechowych;
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne;
 • stany zagrożenia życia u dzieci (drgawki, anafilaksja, hipoglikemia);
 • tamowanie krwotoków.

Kurs rozszerzony

Szkolenie dedykowane rodzicom, opiekunom, a także pracownikom żłobków, przedszkoli, czy szkół podstawowych. Tematyka szkolenia składa się z postępowania w najczęstszych stanach zagrożenia życia i zdrowia, a także w urazach, które mogą zdarzyć się podczas opieki nad dzieckiem.

Czas trwania: 7h

Zakres tematyczny:
 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy;
 • bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia;
 • wzywanie służb ratowniczych;
 • ocena stanu poszkodowanego dziecka;
 • pozycja bezpieczna;
 • ciało obce w drogach oddechowych;
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne;
 • stany zagrożenia życia u dzieci (drgawki, anafilaksja, zespół KRUPU, hipoglikemia, bezdech u niemowląt, zatrucia, omdlenie);
 • urazy u dzieci (oparzenia, rany, krwotoki, złamania).